DISCLAIMER (WEBSITE) STICHTING DE DAKAKKER

VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE DAKAKKER

In dit document bepalen wij onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze website.

EIGENDOM WEBSITE

Onze website en alle (al dan niet daarmee samenhangende) sub-domeinen zijn eigendom van Stichting de Dakakker, Schiekade 189 (unit 302), 3013 BR Rotterdam.

EIGENDOM WEBSITE

DakAkker is een handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN -RECHTEN

Onze website en domeinen, de verstrekte informatie, onze voorwaarden, onze communicatie, onze nieuwsbrief en onze andere publicaties, documenten, digitaal en op papier (gedrukt) en alle delen daarvan, met uitzondering van bepaalde externe links van derden, zijn de exclusieve eigendom van Stichting de Dakakker. Dientengevolge liggen als alle intellectuele eigendom en de daarmee verbonden rechten aangaande de hiervoor genoemde middelen en de genoemde communicatie bij Stichting de Dakakker.

COPYRIGHTS

Aangezien alle auteursrechten op de website bij ons berusten, is het niet toegestaan om ​​de website, uitingen, nieuwsbrieven, documenten, digitaal en op papier, of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit betekent ook dat het verspreiden, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, vervangen of enige andere vorm van gebruik van de teksten en/of informatie op onze website in strijd is met (onze) intellectuele eigendomsrechten. Door computer gegenereerde afbeeldingen, walk-throughs en render-beelden als gebruikt op website en in overige communicatie zijn onze artist impression(s).
Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen van haar website te verwijderen zonder daarover mededeling te behoeven doen.

GEBRUIK WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEID

Onze website en onze communicatie zijn met zorg gemaakt en de verstrekte informatie is verzameld met redelijke inspanningen voor nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud, maar ze kunnen mogelijk onbedoelde onnauwkeurigheden of fouten bevatten, zoals programmeer- of typefouten. Ten aanzien van onze website en communicatie, streven wij ernaar om de werkelijkheid en bedoelde informatie zo goed en nauwkeurig mogelijk weer te geven.
Wij geven geen enkele verklaring, garantie of waarborg van welke aard dan ook, in- of expliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, informatie, diensten en/of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico.

Wij, noch onze directeuren, dienstverleners, werknemers en/of partners zijn aansprakelijk voor verlies of schade, oorzaken van actie (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), fouten, letsel, hetzij direct, indirect, gevolgschade, of incidenteel, geleden of opgelopen door een persoon/personen of als gevolg van enig gebruik en, of onvermogen om onze website, of (de) informatie te gebruiken, actie ondernomen of onthouden via deze of enig verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit , of in verband met het gebruik van onze website en ook omdat wij niet kunnen garanderen dat onze website continu en foutloos kunnen worden aangeboden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van een website vanwege technische problemen.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en zonder aansprakelijkheid naar eigen inzicht deze voorwaarden te wijzigen, beperken of te beëindigen.

LINKS DERDEN

Via onze website kun je zo mogelijk doorlinken naar andere website die niet onder enige controle van ons staan. Links die leiden naar derden-website buiten ons domein(en) zijn informatief en zijn niets onze eigendom. Wij hebben geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Als deze links worden geactiveerd, dan verlaat je onze website. Wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen van (een van) deze links (derden) houdt niet (noodzakelijkerwijs) een aanbeveling van ons in en/of onderschrijft niet (noodzakelijkerwijs) de standpunten die erin worden geuit.

VOORWAARDEN

De voorwaarden van onze activiteiten zijn gebaseerd op onze Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op onze website en ingeschreven bij de KvK onder nummer 61147133.

Rotterdam, 28 november 2022