COOKIEVERKLARING WWW.DAKAKKER.NL

HET BELANG VAN JE PRIVACY
Wij respecteren je privacy en begrijpen het belang van vertrouwelijkheid.
Onderdeel van privacy zijn de zogeheten “cookies”. Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels (Telecommunicatiewet) en gelden er privacyregels.
In deze Cookieverklaring geven wij dan ook aan hoe wij met (onze) cookies omgaan.

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn Stichting de Dakakker, gevestigd te Schiekade 189 (302), 3013 BR Rotterdam.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61147133.
Wij zijn bereikbaar per telefoon: +31(10)4656496 en/of per email: info@dakakker.nl.
Onze website betreft www.dakakker.nl

ONZE CONTEXT
Onze Stichting heeft als doel om met elkaar een duurzame stad te doen groeien.
De DakAkker is de grootste openlucht-boerderij in Nederland en een van de grootste
in Europa. De DakAkker is een dakboerderij van 1000m2 bovenop het Schieblock in Rotterdam waar groenten, eetbare bloemen en fruit worden verbouwd en wordt getest.

COOKIES
Een “cookie” is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en
door de browser op en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar een website teruggestuurd worden wanneer die website op enig moment opnieuw worden bezocht.

FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES
Deze cookies dragen bij aan het verbeteren van het gebruik van een website.
Hoewel de wetgeving geen toestemming voor het gebruik van deze cookies vereist melden wij wel ons beleid. Wij maken thans (nog) geen gebruik van deze cookies.
Zo snel wij dat wel doen zullen wij deze Cookieverklaring aanpassen.

ADVERTENTIE COOKIES EN TRACKING COOKIES
Indien een website advertenties biedt, levert geeft een muisklik op die advertentie
een cookie op richting de adverteerder. De reden is het bijhouden van je voorkeuren.
Wij maken thans (nog) geen gebruik van advertenties en wij werken niet met trackers. Zo snel wij dat wel doen zullen wij deze Cookieverklaring aanpassen.

SOCIAL MEDIA COOKIES
Wij kunnen in de toekomst gebruik maken van social media, waartoe onze website dan links (“buttons”) zal bevatten. Het eventuele gebruik van deze social media leidt alsdan tot het plaatsen van cookies door deze social media. De verantwoordelijkheid voor die cookies is strikt gelegen bij die social media bedrijven.


EXTERNE LINKS

Indien je eventuele externe links op onze site gebruikt kunnen deze leiden tot het plaatsen van cookies door de houder van de externe link.De verantwoordelijkheid
voor die cookies is strikt gelegen bij die houder van die website en wij raden aan
om de cookieverklaring(en) van die specifieke website(s) tot je te nemen.

VERWIJDEREN COOKIES
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies zijn opgenomen in de helpfunctie van de browser. Tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website advertenties aan je vertonen. Deze cookies zijn dan te verwijderen of permanent te blokkeren via je browserinstellingen.”

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van “de cookie in kwestie” mee te sturen.

COOKIEWALL
Wij maken geen gebruik van een zogenaamde “cookiewall” omdat deze blokkade tot
de toegang van een website sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 verboden is als er geen (tracking-)cookies worden geplaatst die je internetgedrag volgen, hetgeen wij thans niet doen. Dit kan in de toekomst veranderen.

WETGEVING EN TOEZICHT
Deze cookieverklaring is gebaseerd op de Telecommunicatiewet (update 1 mei 2018)  en functioneert in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU-Verordening 2016/679) van 25 mei 2018 die (internationaal) wordt gehandhaafd.
Het toezicht op cookies is in handen van de OPTA en de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN COOKIEBELEID
Ons cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de ePrivacyVerordering
zal worden aangepast. Aanpassingen worden altijd via de website bekend gemaakt
en in voorkomende gevallen zullen wij je er ook op attenderen via email of nieuwsbrief.
Wij adviseren je om regelmatig ons cookiebeleid te bekijken.

COPYRIGHT COOKIEVERKLARING
Onze/deze Cookieverklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden,
op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hardcopy.

TEN SLOTTE
Wij menen dat deze Cookieverklaring helder en goed leesbaar is.
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Rotterdam, 23 december 2020