Cineac Noord TV maakte een korte reportage over ‘Dakennie’ het educatieprogramma op dakboerderij de Dakakker voor kinderen van basisscholen.

Leuke interviews met de kinderen van de bezoekende scholen en een drukke juf Angelique …