Cineac Milieu TV filmt de aanleg van de DakAkker op het Schieblok (april 1012).